0 +

Serverů ve správě

0

Dlouhobí klienti

0

Let zkušeností

0 %

Nasazení

Realizované projekty

Realizované projekty - návrh, deploy, migrace a často i následná údržba.

Migrace Exchange 2007 do Office 365

Postupný přechod z plně on-premise řešení Exchange server a různých nástrojů třetích stran na Office 365, Teams, Sharepoint.

Offsite řešení záloh

Pro případ havárie lokálního řešení byla zvolena záloha v public cloud – MS Azure. Řešení zahrnovalo site-to-site tunel, routování mezi lokálními sítěmi a pravidelné replikace záloh s možností obnovy dat nebo startování virtuálních strojů přímo v Azure.

Napojení na Azure AD

Sjednocení přihlašování mailového řešení, stanic a  cloudu a následná synchronizace mailboxů a lokálního AD s Exchange Online, Teams apod. Díky tomuto kroku se navíc usnadnil následný přechod na Azure AD jako jediného nástroje na správu identit.

 
 

 

 

Návrh Hyper-V, optimalizace virtualizační platformy

Obnova a návrh celé virtualizační platformy pro desítky serverů. Kompletní úprava podnikové sítě, návrh storage pro VM, správa a údržba celé platformy. Úprava platformy následně zákazníkovi přinesla násobně vyšší výkon pro jeho aplikace a zároveň se pro něj zjednodušila správa.

 
 

 

 

Obnova virtualizační platformy

Projekt na výměnu již dosluhujících hypervisor serverů za nové a také obměnu storage pro platformu o cca 500 VM. Jako vhodná náhrada se zvolilo hyperkonvergované řešení na bázi Storage Spaces Direct a Hyper-V. Dále výběr systému zálohování – Veeam Backup.
V projektu jsem měl na starosti výběr řešení, výběr  vhodného hardware, instalaci a deployment, migraci z aktuálního řešení a následnou správu celého řešení.

Automatizace a integrace platformy

Projekt na kompletní automatizaci platformy zahrnující desítky skriptů a automatizačních use-case. Napojení na middleware, návrh backend procesů, komunikace mezi API, error handling.

Migrace DB mezi MSSQL instancemi

Projekt migrace SQL instance o několika databázích do nové SQL instance. Projekt zahrnoval automatizaci celého procesu a unifikaci nastavení všech databází.

 
 

 

 

Platformní monitoring

Projekt pro sjednocení a zjednodušení monitoringu celé platformy čítající stovky až tisíce serverů. Rozložení zátěže, návrh automatizace na základě eventů a notifikací z monitoringu.

 
 

 

 

Kontaktujte mě a zjistěte, jak můžu pomoci přímo Vám